Formacions

Aprèn amb nosaltres

Disseny d’aplicacions per a joves

Amb l'objectiu de donar solució a un problema que els joves es pugui trobar en el seu dia a dia, es treballa el pensament tecnològic enfocat a dissenyar i implementar una aplicació per a mòbil que resolgui la situació. Fins arribar a la fase de desenvolupament de l'aplicació es passa per una introducció a la lògica i a la programació mitjançant el joc i pel disseny d'interfície que ha de permetre als usuaris de l'aplicació relacionar-s'hi amb facilitat.

Moodle per a professorat i administració

Moodle és un dels entorns virtuals d'aprenentatge més estesos de l'actualitat. Degut a l'amplia varietat d'opcions que proporciona i a la possibilitat d'estendre'l amb diferents tipus de mòduls esdevé una eina adequada per a una gran varietat de casuístiques. La formació en qüestió s'adapta a les necessitats expresses del vostre centre, podent abastar des de les opcions de configuració més bàsiques fins a funcionalitats específiques que volgueu començar a implementar.