Projectes

Consulta el nostre portafoli

1000Likes

El repte que s'ha proposat la companyia de teatre Nus no és pas poc ambiciós. En el seu darrer espectacle la companyia, que empra la tècnica del teatre de l'oprimit per tractar temes de transcendència social, vol treballar problemàtica del ciberassetjament entre els joves d'una manera molt especial. En l'espectacle 1000Likes els personatges es relacionen sovint mitjançant les xarxes socials i la companyia vol que el públic sigui també partícip d'aquestes relacions.

Natural Subirats

Natural Subirats és una petita empresa que produeix infusions i condiments en base a espècies mediterrànies. Necessitaven d'una web que complís tres funcions: que mostrés el seu catàleg de forma atractiva, que facilités tant a consumidors com a distribuïdors la via per arribar als seus productes i que incorporés notícies del sector que poden ser d'interès per als seus clients.

Pizzeria Trastevere

A la Pizzeria Trastevere se'ls va malmetre la web degut a les dificultats de dur un correcte manteniment del gestor de continguts en què estava basada. Des de L'Hivernacle se'ls proposà un desenvolupament bàsic a mida sense necessitats de manteniment i que garanteix l'actualització dels continguts que ho requereixen (carta i menú). S'implementà també un disseny propi en base als elements de la marca i adaptat a tot tipus de dispositius.

La Benvinguda

La Benvinguda integra els continguts inclosos en el mòdul C de coneixements bàsics que la Llei d'Acollida considera bàsiques per a les persones nouvingudes a Catalunya. Des del Departament de treball, afers socials i famílies es demanà a L'Hivernacle una proposta adequada per tal de treballar aquests continguts de forma amena i motivadora.