Disseny d’aplicacions per a joves


Destinataris: Joves a partir de 14 anys
Format: Presencial
Durada: 15-20h
Competències: Creativitat, Lògica, Abstracció, Resolució de problemes
Temari
– Iniciació a la lògica
– Iniciació al disseny d’interfícies
– Iniciació a la programació
Descripció

Amb l’objectiu de donar solució a un problema que els joves es pugui trobar en el seu dia a dia, es treballa el pensament tecnològic enfocat a dissenyar i implementar una aplicació per a mòbil que resolgui la situació.

Fins arribar a la fase de desenvolupament de l’aplicació es passa per una introducció a la lògica i a la programació mitjançant el joc i pel disseny d’interfície que ha de permetre als usuaris de l’aplicació relacionar-s’hi amb facilitat.

El desenvolupament de l’aplicació es realitza amb l’eina AppInventor que permet treballar la programació mitjançant elements visuals a la vegada que es dissenya la interfície. AppInventor permet als joves veure els resultats del seu treball completament “en viu” fet que resulta molt motivador. Al final de la formació els joves es podran endur l’aplicació instal·lada en el seu dispositiu Android.